júl 28

Prehľad fulldome festivalov vo svete

Stovky planetárií po celom svete každý deň otvárajú svoje brány verejnosti. Je preto celkom prirodzené, že vznikli špecializované filmové festivaly, na ktorých súťažia filmy určené výhradne pre ne. Kino Fulldome bolo vyvinuté špeciálne pre planetária. Vytvára pohlcujúcu atmosféru, v ktorej publikum cíti, že zažívajú to, čo je zobrazené na kupole. Niekoľko digitálnych projektorov vytvára trojrozmerný […]