Podmienky predaja

Platné predpisy

Veci predávané cez túto stránku sú odpredávané záujemcom napr. ako sú amatérsky astronómovia a fotografi. Predaj sa riadi podľa momentálne platného občianskeho zákonníka Slovenskej republiky.

Zájemcom sú predovšetkým fyzické osoby ale môžu to byť aj podnikateľské subjekty za vopred dohodnutých podmienok, ktoré sú vzájomne akceptované oboma stranami - predajcu aj kupujúceho.