O nás.

Občianske združenie Slovenské planetáriá má za cieľ podať prehľad o planetáriách na Slovensku. Je teda venovaná hlavne nadšencom astronómie. Nie v každej lokalite alebo meste je možné ísť na návštevu planetária, takže väčšina záujemcov si musí zacestovať do toho “svojho” najbližšieho. Nezriedka je návšteva planetária súčasťou širšieho výletu ako jeden z mnohých bodov programu. Ak si teda chcete vybrať aj podľa toho, čo kde môžete vidieť, budeme radi, ak Vám táto stránka pomôže. Všeobecné informácie o slovenských planetariách sme doplnili o krátku históriu projekčných planetárií, prehľad rôznych technických riešení a na záver ako inšpiráciu pri cestách do zahraničia sme priložili výber zo svetových planetarií. Často sú to architektonické skvosty miest alebo zážitkové vedecko-populárne centrá.