feb 18

Jarné očakávania v Liberci

28. marca 2014 o 11:11. To je skvelá príležitosť na žážitok v Liberci. V spolupráci s operačným programom Výskum a vývoj pre inovácie sa v Liberci v tomto čase otvorí unikátne science centrum iQLANDIA. Hlavným cieľom centra je popularizovať vedu, techniku a prírodné vedy s ohľadom na trvale udržateľný rozvoj. Štyristo interaktívnych exponátov sprístupní problematiku […]