Aktívni členovia združenia

 

Peter Volek

 

Peter Volek – je zakladajúcim členom združenia a členom riadiaceho výboru združenia. Je nadšeným amatérskym astrofotografom. Vyštudoval Elektrotechnickú fakultu STU v Bratislave. Profesne pôsobí ako projektový manažér a pre-sales specialist v oblasti IT a veľkej zdravotníckej techniky viac ako 14 rokov.

 

 

Juraj Kubica
Juraj Kubica – sa začal venovať astronómii na astronomickom krúžku v PKO ešte ako žiak ZŠ. Vyštudoval elektroenergetiku na STU v Bratislave. Popritom pôsobil aj ako lektor astronomických krúžkov v PKO, neskôr v prírodovednom múzeu SNM. V súčasnosti podporuje zámer vybudovať planetárium v Bratislave prostredníctvom občianskeho združenia Slovenské planetáriá, ktorého je zakladajúcim členom.

 

 

Peter WachterPeter Wachter – do združenia vstúpil v roku 2014. Okrem kontrolnej činnosti má v združení na starosti marketing a komunikáciu s verejnosťou, ktorým sa aj profesionálne venuje. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave a prostredníctvom Coursera.com absolvoval semestrálny predmet Astronomy: Exploring Time and Space, University of Arizona. V Centre vedecko-technických informácií SR pôsobí ako koordinátor na Odbore medzinárodnej spolupráce.

 

 

Peter Bartek

 

Peter Bartek – zakladateľ a člen kontrolnej komisie združenia, dlhoročný astronomický nadšenec.

 

 

Patrik ČechvalaPatrik Čechvala – študuje astronómiu a astrofyziku na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave. Vo veľkej miere sa venuje aj popularizácii tohto odboru a to prostredníctvom členstva vo vzdelávacích organizáciách, vypomáhaním pri organizácii vedeckých festivalov, pozorovaní a prednášok pre verejnosť. Takisto pôsobí ako vedúci Astronomického krúžku v Prírodovednom múzeu SNM v Bratislave.

 

 

Tomáš VorobjovTomáš Vorobjov  absolvent Colby College, Maine, USA v odbore informatiky, matematiky a fyziky. Profesionálny astronóm a objaviteľ kométy nesúcej jeho meno. Astronómiu popularizuje bez prednášok, originálnym spôsobom. Pozorovania z profesionálnych observatórií sprostredkúva stovkám stredných škôl po celom svete a umožňuje študentom zažiť radosť z objavovania.

 

Michal Novota – sa venuje konzultingu a koučingu v oblasti reštartu a rozvoja značiek, PR stratégií, komunikačných, manažérskych a líderských zručností v spoločnosti Restartup.

Adam Okruhlica – študent informatiky a nadšenec astronómie a jej popularizácie, členom združenia od roku 2017

Henrich Ploczek – vyštudoval fyziku v Kanade, spolupracuje so SNM – Prírodovedným múzeom v Bratislave.