dec 14

Podpis memoranda o planetáriu a pripomienka Vlada Dolinaya

Združenie Slovenské planetáriá a Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity (SOSA) dnes spoločne podpísali s magistrátom Bratislavy memorandum o spolupráci pri príprave projektu planetária pre Bratislavu. Pol roka po turbulentnom vývoji v júni 2023 sme sa spoločne rozhodli preklenúť rozdielne pohľady na význam a prínos konkrétneho projektu na nábreží Dunaja.

Príhovor k zastupiteľom o pomenovaní planétky po Vladimírovi Dolinayovi

Podpisom memoranda potvrdzujeme, že popularizácia astronómie a prírodných vied je našim spoločným záujmom a budeme spolupracovať s cieľom dosiahnuť výstavbu plnohodnotného planetária v Bratislave. Zhodli sme sa, že planetárium je pre Bratislavčanov potrebná služba, ktorá rozvíja mládež v mimoškolskej výchove a vzdelávaní a prináša rozvoj kultúry, oživenie verejného priestoru a podporu kritického myslenia. Nedávne výsledky medzinárodného testovania PISA ukázali veľké medzery v kvalite vzdelávania, ktoré pomôže zaceliť aj rozvoj popularizácie vedy v planetáriu. Zaväzujeme sa pristupovať k príprave projektu s plnou vážnosťou.

V Parku kultúry a oddychu desiatky rokov pôsobil Astronomický úsek PKO, kde vyrástli stovky absolventov astronomických krúžkov a rôzne verejné podujatia navštívili desaťtisíce Bratislavčanov. Astronomický úsek PKO však bol len provizórnym pracoviskom do vybudovania riadneho planetária, ktoré sa na konci 80. rokov aj začalo investične pripravovať. Spoločenské zmeny ho zmietli a v ďalšej turbulentnej dekáde už zastupiteľstvo mesta nemalo pochopenie pre verejné inštitúcie.

V priebehu desiatok rokov sa odborníci viacerých generácií zasadili za prípravu opakovaných projektov planetária na viacerých miestach v meste. Máme vzory z minulosti aj z iných miest na Slovensku a v blízkom zahraničí.

Pri príprave ostatného projektu malo planetárium pripravený architektonický aj interiérový dizajn, navrhnuté technologické vybavenie, prevádzkový plán aj hospodársku bilanciu nákladov a výnosov, aby planetárium bolo možné financovať vďaka vysokej návštevnosti planetária školákmi aj rodinami.

Združenie Slovenské planetáriá získalo cenné skúsenosti a odbornosť, ktoré využijeme pri príprave nového projektu v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy aj s ďalšími spolupracujúcimi aktérmi. Budeme naďalej strážiť verejný záujem pri príprave a realizácii investície do planetária.

Pamätný certifikát o planétke VLADIMIRDOLINAY

Planétka pre Vladimíra Dolinaya

V tento deň si chceme dôstojne pripomenúť vzácneho človeka, učiteľa, aktivistu a politika Vladimíra Dolinaya, ktorý je pre nás vzorom odvážneho človeka so záujmom o vzdelanie, kultúru a spoluobčanov. Vladimír aj ako poslanec mestského zastupiteľstva v roku 2020 obhajoval záujmy mesta a jeho obyvateľov. Žiaľ, náhla dopravná nehoda pripravila o život Vlada aj jeho manželku a zmarila naše spoločné plány na podporu planetária v Bratislave.

Člen združenia Slovenské planetáriá a astronóm Tomáš Vorobjov navrhol krátko po tragickej nehode Medzinárodnej astronomickej únii pomenovanie  VLADIMIRDOLINAY pre planétku, ktorú osobne objavil. Planétka bola doposiaľ evidovaná pod číslom 400881 a Tomáš využil svoje právo navrhnúť pre objekt meno, ktoré Medzinárodná astronomická únia oficiálne zaregistrovala pre toto vesmírne teleso.

Týmto pietnym aktom chceme zdôrazniť, ako veľmi nám chýba Vladimír Dolinay a jeho nasledovníci v mestskom zastupiteľstve a všeobecne vo verejnom priestore, kde potrebujeme podporu pre verejné projekty v prospech obyvateľov mesta. Česť jeho pamiatke.

Parametre dráhy planétky 400881 VLADIMIRDOLINAY v oficiálnej databáze Centra malých telies Medzinárodnej astronomickej únie.

Comments are closed.