Združenie Slovenské planetáriá je od roku 2023 kolektívnym členom Slovenského zväzu astronómov. Ceníme si našu spoluprácu, ktorá sa prejaví najmä organizovaním spoločných podujatí, spoločným publikovaním noviniek a výhodami pre členov oboch združení.

Logo SZA

Združenie podpísalo memorandá o vzájomnej spolupráci s následujúcimi inštitúciami:

  • Centrum vedecko-technických inovácií SR,
  • Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky.
  • Hlavné mesto Bratislava a investor Woal

Vzájomná podpora je užitočná pri šírení povedomia o význame planetárií pre verejnosť a umožňuje nám rozvíjať popularizáciu prírodných vied, najmä astronómie.