Združenie Slovenské planetáriá podpísalo memorandá o vzájomnej spolupráci s následujúcimi inštitúciami:

  • Centrum vedecko-technických inovácií SR,
  • Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky.
  • Hlavné mesto Bratislava a investor Woal

Vzájomná podpora je užitočná pri šírení povedomia o význame planetárií pre verejnosť a umožňuje nám rozvíjať popularizáciu prírodných vied, najmä astronómie.