Názov Slovenské technické múzeum Košice
Adresa Hlavná 88, Košice
Otvorené v roku 1975
Prístroj Zeiss ZKP 2
Priemer kupoly (m) 8
Kapacita sály 42 miest
Ročná návštevnosť 6 500
Zriaďovateľ Ministerstvo kultúry SR

Slovenské technické múzeum v Košiciach

HISTÓRIA

V rokoch 1971 – 1975 Slovenské technické múzeum (vtedy Technické múzeum) vyvíjalo veľmi intenzívne aktivity s cieľom vybudovania astronomického komplexu pozostávajúceho z planetária, expozície a pozorovateľne, všetko v priestoroch sídla múzea na Hlavnej ulici v Košiciach. Komplex bol uvedený do prevádzky 4. decembra 1975. Múzeum zakúpilo od firmy Zeiss Jena malé projekčné planetárium s jednou projekčnou hlavou (ZKP-I). Planetárium začalo v múzeu pracovať ako prvé na Slovensku. Prístroj bol umiestnený v miestnosti s priemerom 8m s polkruhovou umelou oblohou. Pomocou prístroja bolo možné demonštrovať pohľad na oblohu zo severnej časti zemegule v ktorúkoľvek dennú, nočnú alebo ročnú dobu. Prístroj bol schopný znázorniť len to, čo vidíme bez pomoci prístrojov, teda 3000 hviezd, Slnko, Mesiac, 5 planét Slnečnej sústavy, voľne viditeľné hmloviny a galaxie, vrátane Mliečnej dráhy.

Tretiu časť komplexu tvorila kupola, v ktorej bol umiestnený zrkadlový ďalekohľad Newton (ø 310 mm). Časom sa ukázali nedostatky rozhodnutia umiestniť pozorovateľňu do centra mesta, ktoré bolo v noci osvetľované a južný obzor bol neustále osvetlený aktivitami vo Východoslovenských železiarňach. Preto sa časom upustilo od nočných pozorovaní.

Vzhľadom na technické problémy s prístrojom planetária v roku 1982 múzeum zakúpilo planetárium ZKP-II, prístroj s dvoma projekčnými hlavami, s automatickým nastavovaním polohy všetkých premietaných elementov na základe dátumu. Zakúpený bol aj projektor Slnečnej sústavy a komét. Do dnešných dní navštívilo planetárum STM viac ako 400 000 návštevníkov.

PROGRAMY PRE VEREJNOSŤ

LETNÁ NOČNÁ OBLOHA
Program pre všetky vekové kategórie doplnený o mytologické príbehy hrdinov, ktorých obrazce môžeme nájsť na aktuálnej nočnej oblohe (Androméda, Pegas, Perzeus).

PROGRAMY PRE ŠKOLSKÉ SKUPINY

Astroprogramy orientované na rozšírenie učiva prírodovedy a fyziky, prispôsobované požiadavkám vyučujúcich so zameraním na tematiku:
SLNEČNÁ SÚSTAVA
ORIENTÁCIA NA NOČNEJ OBLOHE
CIRKUMPOLÁRNE SÚHVEZDIA
SÚHVEZDIA ZVIERATNÍKA
Z NOVÝCH POZNATKOV ASTRONÓMIE
Špeciálne programy pre školské skupiny ASTRONÓMIA PRE 4. – 5. ročník ZŠ

Otváracie hodiny: utorok – piatok 09.00 – 17.00

Realizácia programu v planetáriu je podmienená účasťou 10 platiacich osôb. Termín  je nutné vopred dohodnúť na t.č. +421 55 72 606 56 alebo +421 55 62 240 35.

VSTUPNÉ: Dospelí – 3 €, Žiaci, študenti a dôchodcovia – 2 €, Rodinná vstupenka (minimálne 1 dospelý, maximálne 5 osôb) – 6 €, deti do 6 rokov, seniori nad 70 rokov a ZŤP – zdarma

Stránky planetária: www.stm-ke.sk

Kapacita planetária je 42 miest