Planetárium je zariadenie, ktoré premieta nočnú oblohu s hviezdami, planétami a ďalšími astronomickými objektmi. Náučné a zábavné programy o hviezdach a planétach je možné premietať aj počas dňa a za nepriaznivého počasia, na rozdiel od klasického pozorovania nočnej oblohy.

Prvé moderné opticko-mechanické planetárium zostrojil Walter Bauersfeld v roku 1923 pre firmu Carl Zeiss v Jene.

Astronómia je mierkou kultúry národa

Planetáriá vo svete patria medzi architektonické dominanty hlavných miest a sú trvalou vizitkou kultúry národa. Mnohé planetáriá sú súčasťou múzeí, mestských parkov, či škôl. Všetky hlavné mestá môžu svojim obyvateľom a návštevníkom ponúknuť okrem iného aj bohatý program v planetáriu.