dec 21

Astronomické Slovensko 2023

Účastníci konferencie Astronomické Slovensko 2023. (Foto Ľ. Hambálek)

V dňoch 27. – 29. septembra 2023 sa v Učebno-výcvikovom zariadení UPJŠ v Danišovciach konala konferencia Astronomické Slovensko 2023.  Bola venovaná vzdelávaniu a popularizácii astronómie.

Toto milé stretnutie astronomickej obce organizovala Slovenská astronomická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied (SAS pri SAV) v spolupráci so Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove a Prírodovedeckou fakultou Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.

Príjemné astronomické stretnutie spojilo na tri dni profesionálnych i jednotlivých milovníkov vesmíru.  Tridsaťtri účastníkov mohlo prezentovať svoje aktivity v oblasti astronomického vzdelávania a popularizácie. V Danišovciach sa stretli pracovníci astronomického ústavu, viacerých univerzít, hvezdární i planetárií z rôznych kútov Slovenska. Nechýbali ani astronomické spoločnosti, kluby astronómov a samozrejme ani naše občianske združenie Slovenské planetáriá, reprezentované Petrom Bartekom a Ľubomírou Hujsovou.

Za o. z. Slovenské planetáriá prezentovala Ľubka Hujsová spoluprácu združenia s Deutsche Schule Bratislava a nový projekt vznikajúcej hvezdárne v nemecko-slovenskej škole v Bratislave. Vo svojej druhej prednáške predstavila Ľubka svoju prednáškovú činnosť pre deti predškolského veku.  Ďalší člen nášho združenia, Peter Bartek, osvetlil členom astronomickej obce, ktoré aktivity v Bratislave a okolí organizuje o. z. Slovenské planetáriá. Vo svojom druhom príspevku Peter opísal smutný príbeh ďalšieho neuskutočneného projektu planetária v Bratislave. Účastníkom konferencie Peter svojím tretím vstupom otvoril okno do človeku neviditeľného sveta pomocou fotiek v infračervenom a ultrafialovom pásme spektra. Nešlo pritom o obrázky vzdialeného vesmíru, ale sveta bezprostredne okolo nás (príroda, stromy, kvety, dúha, plasty,…), ktoré už na prvý pohľad odkrývajú inak neviditeľné skutočnosti, podnecujúc tak zvedavosť aj k pochopeniu fyzikálnych javov, ktoré za nimi stoja.

Ľubomíra Hujsová predstavila projekt aktivít pre škôlkarov Výlet do vesmíru aj s názornými ukážkami. (Foto R. Gális)

V rámci prednášok boli predstavené popularizačné aktivity univerzít v Bratislave a Košiciach, činnosť centier voľného času (Košice, Michalovce), hvezdární (Sobotište, Žilina, Partizánske, Žiar nad Hronom, B. Bystrica, Humenné). Svoje aktivity predstavili rovnako i astronomické organizácie (SZA, SOLAR hvezdáreň v Senci). Riaditeľ SÚH, pán Vidovenec, zdieľal skúsenosti s novou formou financovania súťaží vyhlasovaných SÚH. Prednášku o Astronomickej olympiáde s elánom prezentovali mladí bývalí olympionici. Docent Gális predstavil nielen astronómiu na univerzitnej pôde, ale i krásny projekt S ďalekohľadom na cestách. Kolega zo Senca účastníkom priblížil príbeh malého KOZMA.  Dr. Hambálek predstavil slovenskú verziu programu Stellarium a jeho možnosti v rámci popularizácie astronómie. Eduard Koči zo SÚH prezentoval zaujímavé štatistiky mapujúce astronomické inštitúcie Slovenska a Paľko Rapavý s Petrom Begenim nás previedli svetom slovenských meteoritov až k meteoritu Kňahyňa.

Konferenciu spestrila výstava fotografií s názvom Farebná hra vesmíru Jána Mäsiara a Stanislava Kanianskeho.

Konferencia dopadla veľmi úspešne. Kvalitné prednášky účastníkov zo všetkých kútov Slovenska pootvorili dvierka k novým nápadom. Organizátorom ďakujeme za príjemne strávený čas a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

 

Ľubka Hujsová a Peter Bartek

 

 

Comments are closed.