Združenie Slovenské planetáriá chce združovať planetáriá a centrá popularizácie vedy na Slovensku, aby sme sme podporili zvyšovanie kvality programov v planetáriách a zlepšovanie reputácie prírodných vied v spoločnosti.

Cieľom združenia je dosiahnuť vybudovanie modernej a navštevovanej siete planetárií a centier popularizácie vedy v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami a začlenenie planetárií do osnov stredných a základných škôl.

Aká je úloha planetária v spoločnosti?

Planetárium pomáha podchytiť mladú generáciu, aby mladí ľudia mali miesto, kde môžu rozvíjať svoje schopnosti a rodičia budú vedieť, že ich deti využívajú čas zmysluplne a sú v bezpečí. Planetárium umožňuje poskytnúť rodičom, školám a deťom možnosť užitočne využiť čas. Každé krajské mesto by malo byť vybavené planetáriom.

  • 500 základných a stredných škôl v bratislavskom kraji nemá v dosahu kvalitné digitálne planetárium. Školáci by tam mohli poznatky vidieť novým a zaujímavým spôsobom.
  • Planetárium priťahuje záujem turistov a kultúrnych návštevníkov. Virtuálna prehliadka mesta a kraja umožní navštíviť aj miesta, o ktorých by turista nevedel.
  • V planetáriu majú deti ale aj dospelí radosť z objavovania a spoznávania nových vecí. Hala pred samotným planetáriom nie je iba čakáreň, ale samostatná expozícia, kde môžu návštevníci spoznávať vesmír vlastnými zážitkami.
  • Kompenzuje hendikep mladej generácie v mestách s presvetlenou oblohou.
  • Umožňuje zobraziť oblohu nezávisle od počasia, ročného obdobia či lokality.
  • Digitálny systém prináša programovú variabilitu – astronómia, história, prírodoveda, virtuálne prehliadky,…
  • Pracovná príležitosť pre kreatívny priemysel / tvorcov programov pre planetáriá s potenciálom exportu do sveta.
  • Komunitné centrum pre záujmové skupiny priaznivcov astronómie, kozmonautiky a i.
  • Je to unikátny priestor využiteľný na iné spoločenské podujatia – kongresy, prehliadky, konferencie, koncerty, divadlo.