Názov Krajská HaP Maximiliána Hella
Adresa Duklianskych hrdinov 21, Žiar nad Hronom
Otvorené v roku 1989
Prístroj Zeiss ZKP 2P
Priemer kupoly (m) 10
Kapacita sály 53 miest
Ročná návštevnosť 11 287
Zriaďovateľ Banskobystrický samosprávny kraj

Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom je kultúrno-výchovné zariadenie prírodovedného charakteru, šíriace poznatky z odboru astronómie a príbuzných prírodných a technických vied. Jeho organizačné súčasti sú Hvezdáreň v Banskej Bystrici a Hvezdáreň v Rimavskej Sobote.

Paleta ponúkaných programov zahŕňa tematické programy pre školské exkurzie, širokú verejnosť i záujmové krúžky. Sú zložené z demonštrácie astronomických úkazov na umelej oblohe planetária, populárno-vedeckých a odborných prednášok, besied, premietania filmov a audiovizuálnych pásiem, videoprojekcií či pozorovaní nočnej oblohy prostredníctvom astronomickej techniky.

Odborno-pozorovateľská činnosť je zameraná na základné a doplnkové pozorovacie programy, spracovanie, vyhodnotenie a publikovanie pozorovaní.

História

V roku 1965 založili vtedajší pracovníci ZSNP astronomický krúžok. Tento sa rýchlo rozrastal a napokon viedol k vytvoreniu Okresnej hvezdárne, na základoch ktorej vznikla dnešná hvezdáreň a planetárium. Svoju činnosť zahájila v roku 1973.

V roku 1967 dostali amatérski astronómovia do užívania od mesta Žiar nad Hronom starú vodárenskú vežu, ktorú v priebehu troch rokov prerobili. Od prestavby slúži ako astronomická pozorovateľňa a vďaka skúsenosti i šikovnosti vtedajších konštruktérov sa pôvodné ďalekohľady po modernizácii úspešne používajú pri novodobých pozorovacích programoch a táto, takmer sto rokov stará pamiatka slúži astronómii s menšími odstávkami dodnes.

v roku 1990, pri príležitosti 270-teho výročia narodenia Maximiliána Hella je hvezdáreň pomenovaná po tomto významnom slovenskom astronómovi 18. storočia a rodákovi z neďalekých Štiavnických Baní.

Budova planetária

27. septembra 1996 je slávnostne daná do užívania nová budova planetária s projekčným prístrojom Zeiss Klein Planetarium 2P, vyrobeným nemeckým optickým koncernom Carl Zeiss Jena. Na polguľovú kupolu s priemerom desať metrov premieta Slnko, Mesiac, hviezdy, planéty a ďalšie objekty, viditeľné voľným okom v ľubovoľný deň a hodinu roka. Možnosti planetária dopĺňa skupina špecializovaných projektorov.

Programová náplň obvykle pozostáva z pásma vo hviezdnej sále – planetáriu, z prednášky odborného pracovníka, alebo premietania videofilmu a následnej diskusie. V prípade dobrého počasia sa realizujú pozorovania.

Okrem pravidelných astronomicko-popularizačných programov každý mesiac sa uvádza niektorý titul z ponuky hudobných a umeleckých programov.

PONUKA PROGRAMOV:

ASTRONÓMIA

UNIVERSUM (33 min.) – SK, EN, DE

Program Universum študentov zoznámi s vývojom vesmíru od kozmologických mierok po Slnečnú sústavu, počnúc veľkým treskom, cez formovanie prvých hviezd a ich sústav, vznik a vývoj galaxií až po utváranie planét a bezprostredného okolia nášho domova.

NA MESIAC A EŠTE ĎALEJ… (42 min.)

Program venovaný hlavne školákom, ale napríklad aj rodinám s deťmi. V úvode nám poskytuje pohľad na naše Slnko, rozpráva o jeho význame pre život na Zemi a vysvetľuje vznik rozdielov medzi dĺžkou dňa v lete a v zime. Vo svojej druhej časti sa podrobnejšie venuje Mesiacu, jeho vzniku, pohybom a reliéfu. Z bezprostrednej blízkosti zažijete aj jedno z najväčších dobrodružstiev ľudstva – pristátie na jeho povrchu.

NÁŠ POHĽAD NA OBLOHU (40 min.)

Hlbiny vesmíru sú fascinujúce, ohromujúce, občas ťažko pochopiteľné.. Človek k nim už od nepamäti upiera svoje pohľady a v hlave si vytvára vlastnú predstavu o tomto priestore. Najprv len skromne, vlastnými očami. Postupom času s pomocou dostupnej techniky tento prieskum zdokonaľuje.

JUŽNÁ OBLOHA (26 min.)

Program Južná obloha vás zavedie k protinožcom a ponúkne vám prechádzku oblohou, ktorú väčšina z nás nikdy neuzrie na vlastné oči. Súhvezdia Južný kríž, Stolová hora, Loď Argo, najbližšie galaxie Veľký a Malý Magellanov oblak uvidíte ako na dlani. Legendárna báj o nebezpečnej ceste argonautov za zlatým rúnom z Kolchidy tu znovu ožíva medzi hviezdami.

AKTUÁLNA OBLOHA (30 min.)

Nezapadajúce a zvieratníkové súhvezdia, jarná, letná, jesenná a zimná obloha. Sprievodca súhvezdiami prostredníctvom demonštračného výkladu nášho odborného pracovníka vám priblíži oblohu konkrétneho ročného obdobia, najjasnejšie hviezdy, súhvezdia, objekty a polohu planét na nej.

VESMÍRNA LYŽOVAČKA (53 min.)

Kreslený dobrodružný príbeh chlapca z budúcnosti a jeho priateľa robota. Plánovaná lyžovačka na Calliste je prekazená krutým vesmírnym pirátom Krvomilom a šialeným profesorom Krivákom, pracujúcom na hypnotickom kryštáli. Osud Zeme je odteraz len v rukách chlapcov…

MARS, PÁTRANIE V PRACHU ČERVENEJ PLANÉTY (41 min.)

Film o planéte Mars sa venuje mýtom, ktoré ju sprevádzali v staroveku, pozorovaniam ľudí v minulosti spojenými častokrát s mylnými interpretáciami toho čo na povrchu videli. Ponúkne vám prehľad úspešných misií kozmických sond, ktoré od polovice 60-tych rokov 20. storočia červenú planétu navštívili a poslali na Zem množstvo fotografií a iných odborných dát. Seriózny vedecký výskum dramaticky zmenil pohľad ľudí na toto teleso a priblížil predstavu letu ľudskej posádky na Mars realite viac, ako čokoľvek predtým

HROZBA Z NEBIES (25 min.)

Nie raz v histórii sa stalo, že bola Zem zasiahnutá veľkými asteroidmi, zrážka z ktorými znamená pre ekosystém planéty vždy vážne následky. Aké najznámejšie prípady takýchto udalostí poznáme? Hrozí dnes planéte Zem bezprostredné nebezpečenstvo ? Vieme sa proti prípadnej hrozbe z vesmíru v súčasnosti účinne brániť?

MESIAC V MÝTOCH A SKUTOČNOSTI I. (38 min.)

Prvá časť dvojdielneho filmu venovaného Mesiacu má názov „V znamení mesačného králika“. Pozve vás do čias, keď sme Mesiac vnímali skôr ako božstvo, či dejisko najrôznejších mýtov rozmanitých národov sveta, než teleso krúžiace okolo našej planéty. Film objasní základné zákonitosti, úkazy a vzťahy medzi Mesiacom, našou planétou a tiež Slnkom.

HUDBA

YES (70 min.)

Hudobne vzdelanejším návštevníkom určite nie je neznáma hudobná skupina YES, ktorá začiatkom 70. rokov definovala jeden zo základných kameňov hudobného smeru zvaného Artrock, vychádzajúc z kvetinového odkazu predchádzajúcej dekády.

PINK FLOYD (75 min.)

Ak máte chuť stráviť čas v spoločnosti kvalitnej hudby a pripomenúť si, či dozvedieť sa viac o legendárnych 60. rokoch a psychadelickej kultúre na pozadí príbehu jednej z najvplyvnejších a najoriginálnejších hudobných skupín, určite si nenechajte ujsť program Pink Floyd.

FRANK ZAPPA (65 min.)

Fenomén tvorivosti, je program, ktorý Vás zoznámi so životom a tvorbou asi najinvenčnejšieho rockového hudobníka v dejinách. Meno Frank Zappa môže byť s čistým svedomím použité ako synonymum pre hudobnú kvalitu.

VANGELIS (60 min.)

Milovníci kvalitnej hudby iste ocenia podrobný pohľad do “kuchyne” klávesového mága a osobitého gréckeho hudobného skladateľa – VANGELISA. Program Vangelis – hudobník bez obmedzení vás prevedie životom a pestrou hudobnou kariérou jedného z najoriginálnejších a najvplyvnejších umelcov 20. storočia.

MIKE OLDFIELD (65 min.)

Jedna z najzaujímavejších postáv art-rockovej a populárnej hudby 20. storočia. Nesmrteľnú slávu si získal už ako mladík debutom Tubular Bells. O jeho zaujímavej osobnosti i plodnej skladateľskej dráhe rozpráva ďalší zo série hudobných programov s podtitulom „Majster tisícich plejbekov“.

DEŽO URSÍNY (80 min.)

Dramaturg, hudobník, filmár, charizmatická a neviditeľná postava slovenskej rockovej scény, kontroverzná osobnosť začínajúca v beatlesáckom opojení počiatku 60-tych rokov, neskôr mapujúca prvé pevniny slovenského artrocku a v neskoršej tvorbe nachádzajúca svoju stabilnú cestu na dve desaťročia v unikátnom hudobno-poetickom spojení s majstrom slova Ivanom Štrpkom.

PRÍPAD SALVADOR DALÍ (50 min.)

Ak Vás zaujíma výtvarné umenie a osobnosti, ktoré výrazne ovplyvnili jeho vývoj, prijmite pozvanie na program Prípad Salvador Dalí, o jednom z najkontroverznejších maliarov v histórii. Množstvo zaujímavých informácií o búrlivom živote tohto „enfant terrible štetca“, „virtuálna galéria“ a hudobný sprievod pozostávajúci z jazzových, symfonických a elektronických skladieb dáva jedinečnú príležitosť vychutnať si cca 80 diel tohto španielskeho velikána v netradičnom prostredí planetária.

DOTYKY HRÔZY H.R.GIGERA (40 min.)

Ak sa chcete príjemne báť v spoločnosti jedného z popredných súčasných výtvarníkov, predstaviteľa surrealizmu a hyperrealizmu, autora stvárnenia mimozemskej fauny svetoznámych sci-fi filmov Votrelec – Švajčiara H.R.Gigera, pozrite si program Dotyky hrôzy. Program ideálne dopĺňa temná elektronická a avantgardná hudba rôznych autorov.

JEAN MICHEL JARRE (50 min.)

Jean Michel Jarre – jeden z priekopníkov avantgardnej syntetizérovej hudby známy gigantickými audiovizuálnymi show, je ďalším z neprehliadnuteľných hudobníkov, ktorých vám predstavujeme v sérii hudobných a relaxačných programov. Zoznámte sa s jeho netradičnou hudbou a hviezdnou hudobnou kariérou.

CESTOPIS

NA POTULKÁCH PLANÉTOU (30 min.) – SK, EN

Oddychový program Na potulkách planétou vás znesie z obežnej dráhy Zeme k jej povrchu kde navštívite rôzne končiny sveta a jeho obyvateľov. Od vrcholkov juhoamerických Ánd k úrodným brehom riek Afriky, z ticha Antarktídy do ruchu európskych ulíc, cesta nás povedie oblasťami obývanými i neobývanými a predstaví divy prírody i tie človekom vytvorené.

NA STRECHE SVETA (33 min.) – SK, EN

Cestopisný oddychový program Na streche sveta alebo Prstom na mape do Himalájí vás pozýva na virtuálnu cestu do vzdialených končín v okolí najvyššieho pohoria sveta.

ZA KRÁSAMI A MÚDROSŤOU ARABSKÉHO SVETA (33 min.)

Polhodinový relaxačný program, ktorý nás prevedie nehostinnými púšťami, ale aj nebývalo rozvinutými metropolami severovýchodnej Afriky a Arabského poloostrova. P

JAPONSKO – KRAJINA VYCHÁDZAJÚCEHO SLNKA (41 min.)

Japonsko – časť sveta vzdialená a dlhé storočia pre Európanov nedostupná. Vyberte sa s nami na ďaleký východ za krásami tejto ostrovnej krajiny, spoznajte jej slávnu i pohnutú históriu, jej obyvateľov – ľudí ako my, no predsa v mnohom takých odlišných

AOTEAROA – KRAJINA VEĽKÉHO BIELEHO OBLAKU (40 min.)

História, obyvatelia, fauna a flóra Nového Zélandu pod hviezdami planetária. O Novom Zélande sa hovorí ako o „najmladšej“ krajine na svete. Je to preto, že jeho územie bolo Európanmi objavené ako jedno z posledných, v polovici 17. storočia a osídlené až o storočie neskôr.

MAURÍCIUS (30 min.)

Program predstaví nádherný ostrov v Indickom oceáne, ktorý je nielen najhustejšie obývanou krajinou Afriky, ale aj prekvapivo rozvinutou krajinou, kde v harmónii vedľa seba žijú ľudia rôzneho pôvodu i náboženstiev.