jan 10

Exploratórium Franka Oppenheimera

Popularizácia vedy a techniky prostredníctvom zážitkových centier sa v súčasnosti považuje za najlepší prístup, s ktorým sa stretávame v mestách po celom svete. Centrá popularizácie umožňujú zážitkovou formou sprístupniť vedecké poznatky, otestovať si fyzikálne zákony na názorných experimentoch, fyzicky si ohmatať rozličné technické zariadenia. Popularizačné centrá navštevujú školské skupiny s učiteľmi aj samostatne rodičia s deťmi a pre návštevníkov bývajú v programe zaradené aj popularizačné prednášky odborníkov a rozličné komentované exkurzie. Tento prístup však nebol vždy obvyklý. Kto vlastne vymyslel moderné centrá popularizácie vedy a techniky? Za vzor sa považuje Exploratórium v San Franciscu, ktoré založil Dr. Oppenheimer v roku 1969.

Frank Oppenheimer, brat slávneho fyzika Roberta Oppenheimera, takisto vyštudoval fyziku a bol zapojený do projektu Manhattan, kde sa podieľal na vývoji jadrovej bomby. Neskôr v 50. rokoch bol prenasledovaný Výborom pre protiamerickú činnosť, keďže sa v minulosti hlásil ku komunizmu.

 

Prišiel o vedecké miesto na univerzite a na niekoľko rokov sa musel utiahnuť na rodinnú farmu v Colorade, kde sa venoval chovu dobytka. V roku 1957 sa smel vrátiť do verejného života aspoň ako stredoškolský učiteľ fyziky. Svojej práci sa venoval s veľkým nadšením a pre žiakov vymýšľal podnetné experimenty, ktoré sú dodnes súčasťou školských osnov. Od roku 1959 nastúpil na Univerzitu v Colorade, kde vybudoval experimentálne laboratórium ako prototyp vzdelávacieho centra pre študentov.

V roku 1965 Dr. Oppenheimer získal štipendium od Guggenheimovej nadácie a cestoval po európskych múzeách, v ktorých sa inšpiroval modernými spôsobmi prezentácie vedeckých poznatkov pre verejnosť. Po návrate do USA dostal ponuku založiť novú pobočku Smithonovho inštitútu (sieť štátnych múzeí v USA), ale rozhodol sa založiť vlastné centrum hravého vzdelávania v San Franciscu.

Nové zariadenie pod názvom Exploratórium bolo koncipované ako „knižnica experimentov“ pre návštevníkov, kde môžeme sami odvodzovať fyzikálne zákony pozorovaním javov na vlastné oči. Frank Oppenheimer presvedčil mestskú radu San Francisca, aby poskytli priestory na nábreží a finančný vklad na rozbeh inštitúcie, ktorú viedol od jej založenia v roku 1969 až do svojej smrti v roku 1985. Niekoľkí nasledujúci riaditelia počas svojich dlhoročných riaditeľských období inštitúciu výrazne zveľadili a rozšírili. Exploratórium je dnes predlohou pre stovky veľkých i malých zážitkových centier vedy pre ľudí, najmä pre mládež a školákov.

Na Slovensku sa opakovane vyskytuje myšlienka rozvíjať zážitkové centrá vedy, preto vzniklo Národné centrum popularizácie vedy a techniky a v rámci neho Aurelium v Bratislave. Pôvodný zámer vybudovať sieť krajských centier popularizácie sa zatiaľ nenaplnil. Aspoň čiastočne túto úlohu na Slovensku suplujú iné organizácie, ako napríklad Slovenské technické múzeum v Košiciach. Stále sme však len na začiatku a ďalšie generácie žiakov musia čakať na realizáciu regionálnej siete dostupných centier, ako to už dlhšie funguje v susednom Česku alebo v Poľsku.

Zdroje:

  1. Oficiálna stránka Exploratória v San Franciscu: https://www.exploratorium.edu/about/history/frank
  2. Kniha o Exploratóriu a jeho zakladateľovi https://www.barnesandnoble.com/w/something-incredibly-wonderful-happens-k-c-cole/1111582579
  3.  Podcast o Frankovi Oppenheimerovi https://www.abc.net.au/listen/programs/scienceshow/a-look-back-at-frank-oppenheimer-s-exploratorium/102681008

Comments are closed.