Názov Hvezdáreň a planetárium v Prešove
Adresa Dilongova 17, Prešov
Otvorené v roku 1984
Prístroj Zeiss ZKP 2P
Priemer kupoly (m) 10
Kapacita sály 68 miest
Ročná návštevnosť 22 000
Zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj

Hlavnou úlohou hvezdárne a planetária v Prešove je popularizácia astronómie v podmienkach mestskej infraštruktúry, s regiónálnym dosahom na množstvo cieľových skupín. Činnosť je zameraná predovšetkým na podporu vzdelávania a voľnočasové aktivity a je vykonávaná v prospech kolektívov aj individuálnych návštevníkov.
Inštitúcia pracuje na princípoch pôsobenia mestskej hvezdárne, s dôrazom na široké využitie technológie planetária. Umelá hviezdna obloha, tvorená projekciou opticko – mechanického systému sa presadzuje zásadne pri prezentácii:

  • školských vzdelávacích programov
  • detských rozprávkových predstavení
  • večerných hudobných podujatí a astronomických programov pre dospelých.

Pri vybraných podujatiach je k dispozícii aj preklad do iných jazykov.

 

Podporné, ale pritom dôležité úlohy plnia ďalšie účelové priestory organizácie:

  • prednášková sieň je technicky vybavená na projekciu audiovizuálnych pásiem a filmov, zároveň je miestom konania prednášok, seminárov a konferencií
  • výstavný priestor prostredníctvom stálej expozície výrazne dotvára rámec ponúkaných tém v prenáškovej sieni a v planetáriu a je aj miestom konania výtvarných výstav

Organizácia večerných pozorovaní je sústredená na možnosti hlavného ďalekohľadu Coude-refraktora (kľúčového prístroja v odborno-pozorovateľskej oblasti pozorovaní Slnka) umiestneného v kupole pozorovateľne a na využívanie prenosných pozorovacích ďalekohľadov na terase planetária.

Ponuka vzdelávacích audiovizuálnych programov v planetáriu: 

Betlehemská hviezda
Doska či guľa?
Hviezdy nášho neba
Jarná obloha
Jesenná obloha
Letná obloha
Mytológia a hviezdna obloha
Obloha ako na dlani
Obloha nad nami
Po západe Slnka
Pohlady na oblohu
Potulky oblohou
Vesmír je náš svet
Zimná obloha

Vstupné:

Dospelí 2 €, žiaci 1 €, pedagogický dozor má vstupné zdarma na každých 15 žiakov jeden. Nakoľko momentálne prebieha rekonštrukcia, termíny skupinových navštev sú obmedzené iba na 11:00, pondelok až piatok.

Kontakt:

Hvezdáreň a planetárium v Prešove
Dilongova 17
08001 Prešov
Slovenská republika

tel: 051 7722065 | 051 7733218
e-mail: hap@astropresov.sk