Zoznamy planetárií vo svete:

V blízkom zahraničí sú zaujímavé najmä planetáriá v Brne, Prahe, Ostrave, Viedni Budapešti.

Hvezdáreň v Brne bola vybudovaná v roku 1954, malé planetárium bolo pristavané v roku 1959, veľké planetárium otvorili v roku 1991. Rozsiahla rekonštrukcia všetkých objektov skončila v roku 2011 a v roku 2013 bol do sály veľkého planetária nainštalovaný digitálny systém projekcie In Space System 4K 2D HYBRID od francúzskej firmy RSA Cosmos, ktorý kombinuje digitálne projektory s rozlíšením 4k s najmodernejším optomechanickým planetáriom Chronos od japonského výrobcu GOTO. Dodávku zabezpečila česká spoločnosť Nowatron Elektronik. Návštevnosť presahuje 100-tisíc ľudí ročne. Inštitúcia je významným centrom amatérskej astronómie v ČR ale aj medzinárodnej astronómie vďaka úzkej spolupráci s astronomickým ústavom ČAV a s Masarykovou univerzitou v Brne.

Hvězdárna a planetárium hl. města Prahy zahŕňa historickú hvezdáreň na Petříne, planetárium v parku kultúry a vysunuté pracovisko hvezdárne v Ďáblicích. Planetárium patrí k najväčším na svete a v hlavnej sále má inštalované opticko-mechanické planetárium typu Cosmorama z 90. rokov 20. storočia na astronomické programy aj digitálny projektor SkySkan Definiti na univerzálnu digitálnu projekciu. V menšej sále je inštalovaný projekčný systém Digistar3 od firmy Evans and Sutherland. Planetárium vyvíja vlastné programy na vysokej odbornej úrovni. S návštevnosťou 128 000 ľudí ročne patrí HaP Praha medzi najnavštevovanejšie kultúrne inštitúcie v Prahe.

Prvé planetárium bolo vo Viedni prevádzkované v medzivojnovom období, ale to súčasné vzniklo v oddychovej zóne Prater a bolo na tú dobu špičkovo vybavené projektorom Zeiss IV. V rokoch 1964 – 2000 ho viedol legendárny Dr. Hermann Mucke, ktorý z planetária vybudoval národné centrum popularizácie vedy pre celé Rakúsko. V rokoch 2000 – 2002 prebehla komplexná rekonštrukcia objektu a výmena technológie za najmodernejší projektor Zeiss IX spolu s laserovým projektorom ZULIP. Nedávno bolo otvorené vo Viedni už druhé planetárium v Prírodovednom múzeu, kde je inštalovaný systém Digistar 5.

Koncom roku 2014 bolo otvorené moderné hybridné planetárium v Ostrave, kde je inštalovaný najnovší systém Digistar 5 od spoločnosti Evans and Sutherland a japonské optomechanické planetárium Goto Pandia.