mar 5

Čo vieš o hviezdach? Krajské kolo: Bratislavský kraj

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami a planetáriami, astronomickými kabinetmi, osvetovými strediskami, centrami voľného času a regionálnymi kultúrnymi centrami vyhlasuje 34. ročník vedomostnej postupovej súťaže pre žiačky a žiakov základných a stredných škôl „Čo vieš o hviezdach?“.

Súťaž je finančne podporovaná Ministerstvom kultúry SR a akceptovaná Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.

V Bratislavskom kraji zabezpečí krajské kolo súťaže občianske združenie Slovenské planetáriá.

Termín: 26. 4. 2024 – všetky kategórie

Čas: 9:00 – 15:00

Miesto: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave
Mlynská dolina, pavilón F, miestnosť F2

Členovia poroty: predseda poroty RNDr. Ivan Dorotovič, CSc.

Mgr. Michal Šturc

Mgr. Ľubomíra Hujsová

Mgr. Jarmila Mejia

Kategórie:

              1. kategória – žiaci základných škôl 4.- 6. ročník a 1. ročník 8 – ročného gymnázia

              2. kategória – žiaci základných škôl 7.- 9. ročník; 2.- 4. ročník 8 – ročného gymnázia a 1. ročník 5 – ročného gymnázia

              3. kategória – žiaci stredných škôl, gymnázií, 5.- 8. ročník 8 – ročného gymnázia a 2. –5. ročník 5 – ročného gymnázia

Obsah – okruhy: všeobecná astronómia, astrofyzika, história astronómie, slnečná sústava, astronomické prístroje, využitie kozmonautických prostriedkov v astronómii.

Prihlasovanie od 25. 3. 2024 do 10. 4. 2024 – jednotlivcov z Bratislavského kraja prihlasuje škola

(Z Pezinka a Senca postupujú súťažiaci umiestnení na 1., 2., a 3. mieste z každej kategórie.)

Prihlasovací formulár: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhVO6DVmZM6aBhhUzQ4v-JvxsU_vIlnMbRTIJbg_jg7j0cUw/viewform?usp=sf_link

Súhlas so spracovaním osobných údajov odošleme prihláseným súťažiacim.

CELOSLOVENSKÉ kolo sa bude konať na pôde Hvezdárne a planetária v Prešove v termíne 11. – 13. júna 2024. Postúpia doň jednotlivci umiestnení na 1. až 3. mieste krajských kôl.

 

Kontakt: Jarmila Mejia

jarmila.mejia@planetaria.sk

0908 789 838 (aj WhatsApp)

CVOH štatut_2024

13-03-2024 plagat A4_sutaz planetaria_pre skoly

Pozvanka CVOH KK BA 2024

Informácie budú priebežne aktualizované. (20. 3. 2024)

(Posledná aktualizácia 8. 4. 2024)

.jm.

 

 

 

 

 

Comments are closed.