mar 5

Čo vieš o hviezdach? Krajské kolo: Bratislavský kraj

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami a planetáriami, astronomickými kabinetmi, osvetovými strediskami, centrami voľného času a regionálnymi kultúrnymi centrami vyhlasuje 34. ročník vedomostnej postupovej súťaže pre žiačky a žiakov základných a stredných škôl „Čo vieš o hviezdach?“. Súťaž je finančne podporovaná Ministerstvom kultúry SR a akceptovaná Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. […]