nov 9

Urob radosť na 3x

Pomôž občianskemu združeniu pri rozvoji jeho aktivít v prospech verejnosti a urob radosť na 3x. Radosť z pomoci neziskovej organizácii. Naše občianske združenie sa už viac ako 3 roky venuje verejnoprospešnej činnosti – popularizácii astronómie, organizáciou pozorovaní oblohy pre verejnosť, prednáškami pre škôlky a školy a inými podpornými aktivitami, ktoré približujú vesmír verejnosti. Radosť z […]

nov 5

Pozvánka na Seminár amatérskych astronómov 17. – 19. 11. 2017

Vážení priatelia astronómie, tento rok koncom jari sa na astronomickom observatóriu AGO v Modre zišli pozorovatelia zo združenia Slovenské planetária a spoločne s členmi združenia SOLAR Hvezdáreň Senec sa rozhodli zorganizovať nultý ročník seminára pre ametérskych astronómov na Slovensku. Týmto by sme vás radi pozvali na SEMINÁR AMATÉRSKYCH ASTRONÓMOV v dňoch 17. -19. 11. 2017 […]