nov 9

Urob radosť na 3x

Pomôž občianskemu združeniu pri rozvoji jeho aktivít v prospech verejnosti a urob radosť na 3x.

  1. Radosť z pomoci neziskovej organizácii. Naše občianske združenie sa už viac ako 3 roky venuje verejnoprospešnej činnosti – popularizácii astronómie, organizáciou pozorovaní oblohy pre verejnosť, prednáškami pre škôlky a školy a inými podpornými aktivitami, ktoré približujú vesmír verejnosti.
  2. Radosť z rozšírenia našich možností pri verejných pozorovaniach. Bez Vašej pomoci by to nebolo možné. Vaše príspevky darované v rámci 2% z daní a aj bežné dary počas roka nám umožnili nakúpiť techniku, s ktorou sme na verejnosti a s odborným výkladom realizovali pozorovania nočnej a dennej oblohy.
  3. Radosť každému návštevníkovi našich aktivít, čitateľovi našej webstránky a článkov na sociálnych sieťach. Snažíme sa Vás pravidelne potešiť pohľadom na vesmírne objekty, priniesť Vám zaujímavé čítanie o astronómii a zábavnou formou otestovať Vaše vedomosti o vesmíre.

Ako to funguje?

Prispejte na naše aktivity a vyberte si darček na eshope ako poďakovanie za Váš príspevok. Viac ako 50 % z ceny vybraného darčeka ide ako príspevok na občianske združenie. Nech sa páči vstúpte do planetaria.sk/eshop, vyberte si svoj darček a urobte (si) radosť na 3x.

PEV

Comments are closed.