Názov Slovenská ústredná hvezdáreň
Adresa Komárňanská 134, Hurbanovo
Telefón +421/357 60 24 84, +421/352 45 11 02
Email suh@suh.sk
Web www.suh.sk
Zriaďovateľ Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Poloha zemepisná šírka 47°52’24.2″N

zemepisná dĺžka 18°11’28.5″E

nadmorská výška 114 m

Otvorené v roku 1983 (prístroj Zeiss ZKP 1)
Digitálne planetárium
2015, technológia RSA Cosmos
Priemer kupoly (m) 6
Kapacita sály 35 miest
Ročná návštevnosť približne 1300
Zriaďovateľ Ministerstvo kultúry

Prevádzka planetária

Cena vstupného a otváracie hodiny sú uvedené na stránke inštitúcie.

Kontakt: Komárňanská 134 Hurbanovo 947 01
E-mail: suh@suh.sk
Telefónne číslo: +421/357 60 24 84, +421/352 45 11 02
Viac info na www.suh.sk.

Mimoriadne významnou udalosťou v dejinách astronómie na Slovensku bolo roku 1871 založenie jedného z prvých astrofyzikálnych observatórií v Európe – hvezdárne v Hurba Dr. Mikuláš Konkoly Thege – zakladateľ hvezdárne i geomagnetického a meteorologického observatória v Hurbanove – patril na prelome 19. a 20. storočia medzi popredné vedecké svetové osobnosti.

Hlavnou činnosťou Slovenskej ústrednej hvezdárne je:

  • zabezpečovanie dostupnosti a šírenie informácií z vedy, techniky, výskumu a vývoja v oblasti astronómie,
  • neformálne vzdelávanie v oblasti astronómie,
  • metodická činnosť,
  • špecializovaná odborno-pozorovateľská, kultúrno-výchovná, vedecko-výskumná, informačno-dokumentačná a edičná činnosť v astronomickej oblasti,
  • vykonávanie základných odborných činností podľa zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove prevádzkuje od roku 1983 planetárium, ktoré patrí medzi hlavné atrakcie pre návštevníkov. Na základe projektu, financovanom zriaďovateľom Hvezdárne, Ministerstvom kultúry SR, sa v decembri 2015 úspešne uskutočnila výmena optomechanického planetária za digitálne.