Planetárium v Ostrave

Názov Planetárium Johanna Palisy Ostrava
Adresa K Planetáriu 502, 725 26 Ostrava
Otvorené v rokoch 1980, rekonštrukcia 2014
Prístroje Digitálne planetárium Evans and Sutherland, optomechanické planetárium Pandia, pseudo-holografický projektor Polivizor
Priemer kupoly (m) 13,2
Kapacita sály 100 miest
Ročná návštevnosť 50 000 pred rekonštrukciou, 90 000 očakávaná po rekonštrukcii
Zriaďovateľ Vysoká škola báňská – Technická univerzita

projektor planetária v Ostrave

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Univerzitné planetárium má široký popularizačný program a zároveň sa venuje aj vedeckej práci (pozorovanie premenných hviezd).

Po trojročnej rekonštrukcii v hodnote 150 mil. CZK bolo planetárium otvorené 29.11.2014. Projekcia je riadená systémom Digistar 5.