aug 18

Kde pribudli nové planetáriá? Niektoré v skutku v exotických destináciách.

Katar, Doha Jedno z najmodernejších planetárií na Blízkom východe otvorili v Katare minulý rok v decembri. Planetárium Al Thuraya zaberá plochu 2 240 m² a stalo sa jednou z hlavných atrakcií v Katare. Návštevníkom ponúka vzácny zážitok, kombinuje vzdelávanie a zábavu najmä pre študentov, rodiny s deťmi a nadšencov astronómie. Planetárium má kapacitu 200 miest na […]