jan 10

Exploratórium Franka Oppenheimera

Popularizácia vedy a techniky prostredníctvom zážitkových centier sa v súčasnosti považuje za najlepší prístup, s ktorým sa stretávame v mestách po celom svete. Centrá popularizácie umožňujú zážitkovou formou sprístupniť vedecké poznatky, otestovať si fyzikálne zákony na názorných experimentoch, fyzicky si ohmatať rozličné technické zariadenia. Popularizačné centrá navštevujú školské skupiny s učiteľmi aj samostatne rodičia s […]