jún 12

Prekvapivá úloha planetárií v ochrane oceánov

Každoročne sa začiatkom júna organizujú po celom svete podujatia v rámci svetového týždňa oceánov. Neobvyklým hrdinom tejto iniciatívy sú planetáriá. Práve planetáriá ponúkajú najlepší spôsob, ako sa divák môže vnoriť do obrazového a zvukového zážitku, ktorý prekračuje hranice medzi vesmírom a oceánmi.

Plagát s dvojicou veľrýb

Časopis Forbes zverejnil rozhovor so zakladateľom spoločnosti Embodied Sounds, ktorá pri príležitosti svetového týždňa oceánov zverejnila nový audiovizuálny program, ktorý pohltí diváka. Takýto digitálny obsah je vhodné prezentovať najlepšie v planetáriu, ktorých sú po svete tisíce vo všetkých väčších mestách.

Joshua Sam Miller v rozhovore uvádza, že výroba programu bola výbornou príležitosťou pre nezávislých tvorcov z rôznych častí sveta. Produkčná spoločnosť dala priestor desiatkam tvorcov, s ktorými mali v minulosti skúsenosť a preukázali, že dokážu tvoriť tematicky vhodný obsah na projekciu v planetáriu.

Výsledný program je svojim zameraním na pomedzí zážitkového umenia a vzdelávacieho osvetového obsahu. Podnetné zábery z oceánskeho života pôsobia na diváka spoločne s hudobnou zložkou. Zámerom je nielen stimulovať, zmyslové vnímanie, predstavivosť a túžbu objavovať, ale súčasne sa diváci naučia nové fakty, ktoré im zostanú v hlave aj po skončení programu.

Obvyklé vzdelávacie kanály nemajú ani zďaleka taký vplyv na myseľ návštevníkov, ako planetárium, ktoré má stále schopnosť ohromiť aj poučiť. V tomto prípade sa jedinečné schopnosti planetária využívajú na podporu ochrany oceánov. Návštevníci bezprostredne zažijú napríklad vplyv klimatickej zmeny na koralové útesy či život migrujúcich veľrýb.

Skupina tvorcov najprv uvažovala o zorganizovaní celosvetovej série koncertov na podporu ochrany oceánov. Keď si však uvedomili všetky organizačné aj finančné prekážky, museli začať myslieť viac kreatívne. Prišli s myšlienkou využiť existujúcu infraštruktúru planetárií, ktoré sú dostupné po celom svete, majú špičkové obrazové aj zvukové vybavenie, majú rozvinuté distribučné kanály na šírenie digitálneho obsahu a majú stabilne vysoký okruh návštevníkov, ktorých tento druh programu oslovuje.

Redakcia sa na záver spýtala, či autori uvažovali o rozšírení ponuky aj pre digitálne okuliare s virtuálnou realitou, aby si program mohli pozrieť aj individuálni používatelia. Producent programu odpovedal, že zvážia aj ponuku pre individuálnych záujemcov a s malými úpravami je možné program ponúkať aj pre okuliare s VR, alebo dokonca len zvukovú stopu bez obrazu, ktorú si môžu ľudia púšťať do slúchadiel. My dodáme, že takéto riešenia síce sú technicky možné, ale ich dosah na verejnosť je marginálny a neposkytne ani zďaleka taký zážitok, ako návšteva planetária.

 

Zdroj: https://www.forbes.com/sites/sap/2024/06/06/the-surprising-role-planetariums-play-in-ocean-conservation/

Comments are closed.