nov 5

Pozvánka na Seminár amatérskych astronómov 17. – 19. 11. 2017

Vážení priatelia astronómie,

tento rok koncom jari sa na astronomickom observatóriu AGO v Modre zišli pozorovatelia zo združenia Slovenské planetária a spoločne s členmi združenia SOLAR Hvezdáreň Senec sa rozhodli zorganizovať nultý ročník seminára pre ametérskych astronómov na Slovensku.

Týmto by sme vás radi pozvali na

SEMINÁR

AMATÉRSKYCH ASTRONÓMOV v dňoch 17. -19. 11. 2017

Pre koho je seminár určený: Združeniam a jednotlivcom venujúcim sa astronómii. Dnešná rýchla doba neumožňuje udržiavať prehľad o našich činnostiach, či už v popularizácii, alebo vedeckej činnosti. Seminár by sme preto chceli venovať vzájomnému spoznaniu sa členov združení a aktívnych jednotlivcov, ktorí by v rámci víkendu prezentovali svoje projekty, výsledky a plány do budúcnosti, prípadne prekážky, s ktorými sa pri svojej činnosti stretávajú a potrebujú pomôcť. Takáto iniciatíva môže stmeliť komunitu astronómov a zároveň prispeje k lepšej a prehľadnejšej orientácii v oblasti astronómie na Slovensku.

Program

17.11.2017

12:00 – 14:00 príchod účastníkov

14:00 otvorenie seminára

14:00 – 18:00 prezentácie a diskusia

18:00 – 19:00 večera

voľna debata a nočné pozorovanie

18.11.2017

09:00 – 13:00 prezentácie a diskusia

13:00 – 14:00 obed

14:00 – 16:00 exkurzia po hvezdárni

16:00 záver seminára a oficiálna rozlúčka

neformálna časť seminára

voľná debata a spoločná večera

nočné pozorovanie oblohy

19.11.2017

neformálny program pre vytrvalcov

Poplatky a pokyny

Ubytovací poplatok je 10 € / noc.

V ubytovacom zariadení AGO je možné ubytovať pohodlne 12, maximálne 16 osôb.

Účastnícky poplatok je vo výške 10 € a je v ňom zahrnutá spoločná večera 17.11. (kotlíkový guláš), raňajky 18.11. (párky, chlieb, káva/čaj) a obed (napríklad objednaná pizza).

Seminár sa koná v rámci astronomického observatória AGO, preto je možné parkovať len na vyhradenom parkovisku pre hostí. Po zotmení je prísny zákaz používať jasné osvetlenie a laser. Doobeda v rámci areálu prosíme dodržiavať tichý režim.

Do blízkosti observatória sa dostanete aj pravidelnou autobusovou linkou z Bratislavy, alebo z Modry. Koncová zastávka: Modra Piesok – Zochova chata. K areálu AGO vedie turistický chodník po červenej trase: Zochova chata – Veľká homola 15 min chôdze. V prípade potreby zabezpečíme zvoz a odvoz účastníkov autom.

Účastníci môžu priniesť na nočné pozorovanie vlastnú techniku. Pozorovacie miesto je vybavené elektrickou prípojkou 230 V. K dispozícii je predlžovací kábel 2x 50 m.

Telefonický kontakt: +421 917 256 195 (Jaro Šimon)

 

Comments are closed.