apr 17

Bratislava je opäť o čosi bližšie k svojmu prvému planetáriu

Symbolicky na deň prvého letu človeka do vesmíru, 12.4.2018, bolo podpísané Memorandum o spolupráci pri príprave stavby planetária v Bratislave. Hlavné mesto je tak opäť o čosi bližšie k výstavbe tejto kultúrno-vzdelávacej inštitúcii, ktorá mu tak chýba. Po dlhých rokoch pôjde zároveň o prvú verejnopospešnú stavbu v Bratislave. Memorandum bolo podpísané medzi občianským združením Slovenské planetáriá, investorom Woal a hlavný mestom Bratislava.

V memorande sa píše, že hlavné mesto bude spolupracovať s občianskym združením a
investorom pri propagácii planetária v rámci svojich mestských podujatí. Okrem toho bude spolupracovať pri prevádzke planetária a to najmä pri tvorbe obsahovej náplne programu planetária, kde bude priestor aj na propagáciu mesta. Úlohou občianskeho združenia bude najmä odborné poradenstvo pri projektovaní, stavbe a zariaďovaní planetária, ako aj príprava prevádzkového a organizačného plánu planetária. Okrem
toho sa združenie bude podieľať na propagačnej a mediálnej podpore projektu.

Vlastný text memoranda sa nachádza v archíve dokumentov.

Celá tlačová správa je uverejnená v sekcii Napísali o nás.

Podpis Memoranda o spolupráci
Za Slovenské planetáriá, o.z. podpisoval Memorandum Peter Volek.

Comments are closed.