mar 13

Cassini Scientist for a Day – Staň sa na deň vedcom

Prírodovedné múzeum SNM vyhlasuje národné kolo celosvetovej súťaže
pre študentov základných a stredných škôl

„Cassini Scientist for a Day”

cieľom, ktorej je vyskúšať si život skutočného vesmírneho bádateľa.

Túto celosvetovú súťaž každoročne už po 16-krát vypisuje americká vládna agentúra zodpovedná za americký kozmický program a všeobecný výskum v oblasti letectva – Národný úrad pre letectvo a vesmír (National Aeronautics and Space Administration; NASA) v spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA)  pre študentov základných a stredných škôl. V tomto školskom roku 2016/2017 sa môžu opäť zúčastniť aj študenti zo Slovenska. Cieľom súťaže je vyskúšať si život skutočného vesmírneho bádateľa. Úlohou študentov je napísať esej s maximálne 500 slovami vysvetľujúcu ich výber jedného z troch cieľov, ktoré fotografovala sonda Cassini obiehajúca už niekoľko rokov okolo planéty Saturn.

Staň sa vedcom tímu Cassini

Pre vstup do súťaže si študenti naštudujú informácie o každom z troch cieľov, ktoré skúmala a fotografovala sonda Cassini a rozhodnú sa, ktorý podľa nich prinesie najlepšie a najzaujímavejšie výsledky pre vedcov. Svoj výber vysvetlia v max. 500-slovnej eseji a opíšu, čo si myslia, že sa dozvedia z obrázkov zo sondy. Podobne ako v skutočnom živote je potrebné, aby vedci vedeli obhájiť objekt svojho skúmania, je cieľom tejto súťaže aby sa študenti naučili argumentovať a vysvetliť prečo by mal byť práve ich cieľ skúmaný. Sonda v skutočnosti skúma všetky tri objekty.

Tohtoročné ciele sú:

1. Výtrysky na južnom póle mesiaca Enceladus

(http://solarsystem.nasa.gov/educ/Scientist-For-a-Day/2016-17/videos/target-1)

2. Jazerá na Titane

(http://solarsystem.nasa.gov/educ/Scientist-For-a-Day/2016-17/videos/target-2)

3. Šesťuholník na severnom póle Saturnu

(http://solarsystem.nasa.gov/educ/Scientist-For-a-Day/2016-17/videos/target-3)

Na odkazoch pri uvedených cieľoch nájdete krátke videá o každom objekte, ktoré pripravili vedci z NASA, pracujúci so sondou Cassini.

Súťaž Cassini Scientist for a Day je určená pre študentov základných a stredných škôl vo veku od 10 do 18 rokov. Eseje budú hodnotené v troch kategóriách:

– 10 až 12 rokov

– 13 až 15 rokov

– 16 až 18 rokov

Akceptované budú práce od individuálnych študentov alebo od tímov s maximálne 4 študentmi. Každý študent môže prihlásiť iba jednu esej. Odborná komisia následne v každej kategórií vyberie pre každý cieľ jednu víťaznú esej. Dokopy tak budeme mať 9 víťazných prác. Tieto budú odoslané organizátorom v ESA. ESA tieto práce zverejní spoločne s menom a vekom študenta/študentov na svojej oficiálnej stránke. Každý víťaz vo svojej kategórií dostane balíček s pozornosťami od ESA spoločne s certifikátom o víťazstve. Okrem toho každý zúčastnený študent, ktorý so svojou prácou nevyhral obdrží od ESA certifikát o účasti v súťaži.

Termín uzávierky súťaže je 3. apríla 2017 o polnoci.

Kontakty a ďalšie informácie týkajúce sa pravidiel súťaže nájdete na stránke múzea.

http://www.snm.sk/?prirodovedne-muzeum-podujatia&clanok=cassini-scientist-for-a-day-stan-sa-na-den-vedcom

 

Comments are closed.