sep 30

Chcem pomôcť planetáriám

Chcem pomôcť planetáriám

Aj Vy nám môžete pomôcť! Ako jednotlivec, aj ako firma môžete prispieť k rozvoju planetárií a astronómie na Slovensku.

Finančná podpora

Ak ste zaneprázdnený človek a nemáte čas sa aktívne podieľať na pomoci, ale radi by ste nás podporili, môžete prispieť na našu činnosť finančným príspevkom. Z finančnej podpory sa hradia náklady na rozvoj planetárií a astronómie na Slovensku. Medzi bežné náklady patrí aj táto webová stránka, rôzne propagačné kampane podporujúce projekt planetária, tlačoviny a iné materiály. Združenie nevytvára zisk a všetky prijaté prostriedky idú späť na zabezpečenie cieľov a plánov združenia. Podporiť nás môžete prevodom peňazí na účet IBAN: SK86 8330 0000 0023 0053 4935, BIC: FIOZSKBAXXX. O finančnej podpore Vám vystavíme potvrdenie. Ak s tým súhlasíte, logo Vašej firmy bude po prijatí príspevku umiestnené na našej stránke medzi ostatnými firmami podporujúcimi naše aktivity.

 

Propagácia a vyjadrenie podpory

Najjednoduchšou formou pomoci je vyjadrenie Vašej podpory aktivitám združenia. Odporučte nás aj svojim známym, o ktorých si myslíte, že majú podobné zmýšľanie. Podeľte sa s touto informáciou na sociálnych sieťach, kde ste aktívni napr. Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+.

Dobrovoľnícka činnosť

Ak radi pomáhate dobrej veci, môžete sa zapojiť do aktivít, ktoré organizujeme ako sú napríklad pozorovania nočnej oblohy pre verejnosť, rozdávanie letákov o projekte planetária Bratislava, písanie článkov na našu stránku, úpravy web stránky a podobne. Okrem pocitu pomoci dobrej veci a spolupráci so zaujímavými ľuďmi môžete od nás získať odporúčanie do životopisu, referenčný list a obdobie praxe. Všetci, ktorí odpracujú viac ako 40 hodín dobrovoľníckej práce majú nárok na darovanie až 3 % z daní z príjmu namiesto 2 %.

Členstvo v združení

Aktívne môžete podporiť kampaň aj svojím členstvom v občianskom združení Slovenské planetáriá. Budete tak môcť nielen pomáhať pri našich aktivitách, ale aj vyjadrovať svoj názor a ovplyvňovať tak dianie v združení. Členom sa môžu stať aj organizácie (v mene kolektívneho člena vystupuje štatutárny zástupca). Ak nás chcete spoznať osobne, napíšte nám a dohodneme si osobné stretnutie. Dozviete sa o nás, kto sú naši členovia a akú činnosť vyvíja združenie Slovenské planetáriá. Ako člen máte právo voliť členov výborov a komisií, voliť na valnom zhromaždení, byť zvolený za člena výboru alebo komisie, zúčastňovať sa projektov, dostať sa do zákulisia hvezdární a planetárií a podobne. Tešíme sa na každého záujemcu, ktorý chce priložiť ruku k dielu!

Vecná podpora produktami a službami

Firmy aj jednotlivci nás môžu podporiť službami alebo produktami, ktoré majú súvis s našou činnosťou. Vďačne využijeme napríklad tlač letákov a plagátov, poskytnutie priestoru v médiách, na vašich webových stránkach, dodanie propagačných predmetov a podobne. Formu a spôsob pomoci vopred prerokujeme. Po prijatí pomoci radi umiestnime poďakovanie s označením darcu na našej stránke.

Comments are closed.