máj 14

Dark skies for all je iniciatíva, ktorej cieľom je upozoniť na problém svetelného smogu

Celosvetovo bol medzinárodnou organizáciou UNESCO vyhlásený štvrtok 16.máj za Medzinárodný deň svetla. K podpore tohto dňa sa pripojila aj Medzinárodná astronomická únia organizovaním rôznych podujatí v rámci projektu Dark Skies for All.

Tento projekt si kladie za cieľ zvýšiť povedomie o dôležitosti zachovania pokojnej a temnej oblohy. Astronómia predstavuje bohatý a významný aspekt kultúrneho a prírodného dedičstva každej vyspelej krajiny. Tento projekt kladie dôraz na jej rozvoj a odovzdávanie budúcim generáciám. Hlavnými cieľmi organizovania osláv Medzinárodného dňa svetla preto sú:

  • Zlepšiť verejné pochopenie toho, ako sa svetelné a svetelné technológie dotýkajú každodenného života každého človeka a sú základom budúceho vývoja globálnej spoločnosti.
  • Vybudovať celosvetovú vzdelávaciu kapacitu prostredníctvom aktivít zameraných na vedu pre mladých ľudí, riešiť otázky rodovej rovnováhy a zamerať sa najmä na rozvojové krajiny a rozvíjajúce sa ekonomiky.
  • Zvýrazniť a vysvetliť intímne spojenie medzi svetlom, umením a kultúrou, čím sa posilní úloha nových technológií v ochrane kultúrneho dedičstva.
  • Zdôrazniť dôležitosť základného výskumu vo fyzike a potrebu investícií do svetelných technológií na vývoj nových aplikácií a celosvetovú potrebu podporovať kariéru v STEM.
  • Podporovať dôležitosť svetelnej technológie a potrebu prístupu k svetelnej a energetickej infraštruktúre v rámci trvalo udržateľného rozvoja a zlepšiť kvalitu života v rozvojovom svete.
  • Zvýšiť povedomie o tom, že technológie a dizajn môžu zohrávať významnú úlohu pri dosahovaní väčšej energetickej účinnosti, najmä obmedzovaním plytvania energiou, a pri znižovaní svetelného znečistenia, ktoré je kľúčom k zachovaniu tmavej oblohy.

Zdroj: www.iau-100.org

Comments are closed.