dec 13

Do kampane NameExoWorlds2022 sme sa prihlásili s tímom AstroMOKY

Sprievodné popularizačné aktivity tímu AstroMOKY v projekte NameExoWorlds2022 sme zorganizovali pre žiakov 2. stupňa ZŠ a strednej školy Spojenej školy pre telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených na Mokrohájskej 3 v Bratislave.

Žiaci navštevujúci novootvorený astronomický krúžok a zopár stredoškolákov pracovali na spoločnom projekte o exoplanétach, ktorý ich mal oboznámiť so základmi danej problematiky ešte pred verejnou prednáškou doktora Jána Šubjaka z Českej akadémie vied. Výňatok výsledkov ich spolupráce možno vidieť na nástenkách na chodbe školy. Ich prácu, ktorá im mala priblížiť vedecký výskum, sprevádzali tvorivé aktivity všetkých žiakov. Písali poviedky na tému “Zobudil som sa na exoplanéte”. Na tú istú tému ostatní maľovali alebo kreslili ilustrácie. Najlepšie z nich sú vystavené na spomenutých nástenkách. S ľútosťou sme skonštatovali, že sa na školách astronómia nevyučuje vo väčšom rozsahu na bežných predmetoch (fyzika, geografia). O to viac nás nadchla možnosť zúčastniť sa na popularizačnej prednáške Petra Wachtera z občianskeho združenia Slovenské planetáriá. Peter nás uviedol do základov astronómie a astronomického pozorovania nočnej oblohy, vysvetlil základy práce s ďalekohľadom. Prišli takmer všetci žiaci a učitelia druhého i tretieho stupňa školy.

Po prednáške sme prítomných oboznámili s priebehom a výsledkami projektu a odmenili autorov najlepších literárnych a výtvarných prác hodnotnými vecnými cenami. Zároveň sa počas Petrovej prednášky uskutočnilo verejné hlasovanie zo šiestich možností o názov exoplanéty a jej materskej hviezdy v sústave Star HAT-P-12 & Exoplanet HAT-P-12b [v súhvezdí Canes Venatici]. Z troch možností s najvyšším počtom hlasov z verejného hlasovania žiaci hlasovali o konečné víťazné pomenovanie. Po diskusii, počas ktorej Peter odpovedal na mnoho otázok, sa zvedaví žiaci odobrali do tried sledovať Jánovu online prednášku o objavovaní, sledovaní, obývateľnosti a pomenúvaní exoplanét. Napokon prítomných oboznámil s témou projektu “Vysoké Tatry” a oznámil nám, že pomenovanie “Lomnica/Gerlach” získalo najviac hlasov. Vďaka celému projektu sa nám podarilo vzbudiť väčší záujem žiakov o astronómiu.

Tím AstroMOKY tvorili:

Ján Šubjak (astronóm; Česká akadémia vied)

Peter Wachter (astronóm amatér, organizátor; Slovenské planetáriá; CVTI SR)

Jarmila Mejia (učiteľka, nadšenkyňa astronómie, organizátorka; Slovenské planetáriá; Spojená škola Mokrohájska 3, Bratislava)

Zuzana Sadleková (učiteľka, organizátorka; pojená škola Mokrohájska 3, Bratislava)

žiaci a žiačky Spojenej školy na Mokrohájskej 3 v Bratislave

 

Videoprezantácia: https://drive.google.com/file/d/1ID3wmvLgPe159G1veLdBpq2WjfAWiqFj/view?usp=sharing

Zdroj: Slovenské planetáriá o.z., publikované 13.12.2022, JM

Comments are closed.