nov 20

International Cosmic Day – kozmické častice spájajú mladých ľudí z celého sveta.

22 novembra 2022 sa odohraje v poradí už 11-ty ročník International Cosmic Day (ICD). Tento deň je venovaný kozmickým časticiam, ktoré putujú vesmírom a konštantne nás na Zemi obklopujú.

Počas International Cosmic Day sa zídu mladí ľudia zo škôl, univerzít a vedeckých inštitúcií z viac ako 19 krajín aby sa rozprávali o týchto časticiach z vesmíru, aby ich študovali a aby si vymieňali nadobudnuté znalosti počas spoločných videokonferencií. Účastníci sú podporení a vedení vedcami a učiteľmi. “Mladí ľudia si vyskúšajú rolu vedca na jeden deň a zažijú z prvej ruky to ako funguje pravá veda” vysvetľuje Carolin Gnebner, vedecká kordinátorka projektov zameraných na astročasticovú fyziku pre mladých ľudí v DESY v Zeuthen a celosvetovo v sieti Netzwerk Teilchenwelt network.

Špeciálnym hosťom bude Rebecca Smethurst, astrofyzička z Oxford University, ktorá je na Youtube známa aj ako Dr Becky (https://www.youtube.com/c/DrBecky). Na svoj kanál vytvára videá, v ktorých vysvetľuje rôzne témy zamerané na astrofyziku zábavným spôsobom. Takisto je držiteľkou niekoľkých ocenení z renomovaných inštitúcií. Bude takisto otvárať tohtoročný ICD.

Ďalšou špeciálnou aktivitou tento rok bude aj online masterclass pre ukrajinských študentov na Ukrajine. Tento projekt sa uskutoční v spolupráci s organizáciou Astrosandboxers (https://www.astrosandbox.com/mainenglish) a mladými vedcami z DESY v Zeuthen.

Na Slovensku sa v rámci ICD odohraje prednáška venovaná kozmickému žiareniu vo štvrtok 24.11.2022 od 17:00 v Objavovni Prírodovedného múzea SNM na Vajanského nábreží v Bratislave. Prednáška sa uskutoční v rámci Klubu astronómov SNM. Prednášať bude Mgr. Patrik Čechvala z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave. Od 18:00 bude nasledovať prednáška Mgr. Kataríny Molnárovej z Ústavu chémie a biochémie Agronomickej fakutly Mendelovej univerzity v Brne na tému Pomocou mikrorias do vesmíru.

https://www.snm.sk/muzea-snm/prirodovedne-muzeum/prirodovedne-muzeum/navstivte/podujatia?clanok=klub-astronomov#menu

Mladí ľudia sa budú zaoberať vzrušujúcimi otázkami z astročasticovej fyziky, uskutočňovať merania kozmických miónov a spoločne komunikovať s celým svetom prostredníctvom videohovorov. Následne svoje výsledky zaznamenajú v spoločnej publikácii. Spoločná práca ukazuje ako funguje medzinárodná spolupráca a vedecké bádanie ako jeden element presahujúci hranice krajín, jazykové bariéry a kultúrne rozdiely.

Pre tento ročník si ICD tím v DESY v Zeuthen pripravil dodatočné activity pre každého, kto by sa rád spontánne do tohto dňa zapojil (https://icd.desy.de/activities), zahŕňajúce napr. kvíz zameraný na astročasticovú fyziku. Záujemcovia sa môžu takisto zúčastniť súťaží v kreslení alebo o najlepšie selfie na sociálnych sietiach pod hashtagom #internationalcosmicday.

Pre tých, ktorí nebývajú v blízkosti inštiúcie realizujúcej merania sa môžu takisto zúčastniť ako trieda bez toho aby viedli svoje vlastné experiment. Stránka Those Cosmic@Web, špeciálne vyvinutá DESY pre školské projekty, ponúka data z dlhodobých experimentov a prostriedky na ich spracovanie. V astročasticovej fyzike je bežné, že experiment musí byť urobený iba raz a všetci zúčastnení vedci majú prístup k dátam a môžu tak viesť svoj vlastný výskumný projekt na týchto dátach. “Sme veľmi radi, že Cosmic@Web dáva šancu mladým ľuďom z celého sveta pracovať ako skutoční vedci,” vysvetľuje Gnebner.

 

International Cosmic Day je iniciatíva DESY v spolupráci s International Particle Physics Outreach Group IPPOG a mnohými národnými stránkami a partnermi (https://ippog.org/global-cosmic-rays-portal).

 

Kontakt

Coordination International Cosmic Day
Carolin Gnebner

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY
icd@desy.de, +49 33762 7-7264
Platanenallee 6

15738 Zeuthen

Germany

https://icd.desy.de
http://globalcosmics.org
https://cosmic.desy.de/eng

http://cosmicatweb.desy.de

 

Na Slovensku

 

Patrik Čechvala

patrik.cechvala@fmph.uniba.sk

Comments are closed.