nov 20

International Cosmic Day – kozmické častice spájajú mladých ľudí z celého sveta.

22. novembra 2022 prebehne v poradí už 11-ty ročník International Cosmic Day (ICD). Tento deň je venovaný kozmickým časticiam, ktoré putujú vesmírom a konštantne nás na Zemi obklopujú.

Počas International Cosmic Day sa zídu mladí ľudia zo škôl, univerzít a vedeckých inštitúcií z viac ako 19 krajín, aby sa rozprávali o týchto časticiach z vesmíru, aby ich študovali, a aby si vymieňali nadobudnuté znalosti počas spoločných videokonferencií. Účastníkov podporujú a vedú vedci a učitelia. „Mladí ľudia si na jeden deň vyskúšajú rolu vedca a zažijú z prvej ruky to, ako funguje pravá veda,“ vysvetľuje Carolin Gnebner, vedecká kordinátorka projektov zameraných na astročasticovú fyziku pre mladých ľudí v DESY v Zeuthen a celosvetovo v sieti Netzwerk Teilchenwelt network.

Špeciálnym hosťom bude Rebecca Smethurst, astrofyzička z Oxford University, ktorá je na Youtube známa aj ako Dr Becky (https://www.youtube.com/c/DrBecky). Na svoj kanál vytvára videá, v ktorých vysvetľuje rôzne témy zamerané na astrofyziku zábavným spôsobom. Takisto je držiteľkou niekoľkých ocenení od renomovaných inštitúcií. Bude takisto otvárať tohtoročný ICD.

Ďalšou špeciálnou aktivitou tento rok bude aj online masterclass pre ukrajinských študentov na Ukrajine. Tento projekt sa uskutoční v spolupráci s organizáciou Astrosandboxers (https://www.astrosandbox.com/mainenglish) a mladými vedcami z DESY v Zeuthen.

Na Slovensku sa v rámci ICD bude vo štvrtok 24.11.2022 od 17:00 v Objavovni Prírodovedného múzea SNM na Vajanského nábreží v Bratislave konať prednáška venovaná kozmickému žiareniu. Prednáška sa uskutoční v rámci Klubu astronómov SNM. Prednášať bude Mgr. Patrik Čechvala z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave. Od 18:00 bude nasledovať prednáška Mgr. Kataríny Molnárovej z Ústavu chémie a biochémie Agronomickej fakutly Mendelovej univerzity v Brne na tému Pomocou mikrorias do vesmíru.

https://www.snm.sk/muzea-snm/prirodovedne-muzeum/prirodovedne-muzeum/navstivte/podujatia?clanok=klub-astronomov#menu

Mladí ľudia sa budú zaoberať vzrušujúcimi otázkami z astročasticovej fyziky, uskutočňovať merania kozmických miónov a spoločne komunikovať s celým svetom prostredníctvom videohovorov. Následne svoje výsledky zaznamenajú v spoločnej publikácii. Spoločná práca ukazuje, ako funguje medzinárodná spolupráca a vedecké bádanie ako jeden element presahujúci hranice krajín, jazykové bariéry a kultúrne rozdiely.

Pre tento ročník si ICD tím v DESY v Zeuthen pripravil dodatočné aktivity pre každého, kto by sa rád spontánne do tohto dňa zapojil (https://icd.desy.de/activities), zahŕňajúce napr. kvíz zameraný na astročasticovú fyziku. Záujemcovia sa môžu takisto zúčastniť súťaží v kreslení alebo o najlepšie selfie na sociálnych sieťach pod hashtagom #internationalcosmicday.

Tí, ktorí nebývajú v blízkosti inštitúcie realizujúcej merania, sa môžu takisto zúčastniť ako trieda bez toho, aby viedli svoje vlastné experimenty. Stránka Those Cosmic@Web, špeciálne vyvinutá DESY pre školské projekty, ponúka dáta z dlhodobých experimentov a prostriedky na ich spracovanie. V astročasticovej fyzike je bežné, že experiment musí byť urobený iba raz, a všetci zúčastnení vedci majú prístup k dátam a môžu tak viesť svoj vlastný výskumný projekt na týchto dátach. „Sme veľmi radi, že Cosmic@Web dáva šancu mladým ľuďom z celého sveta pracovať ako skutoční vedci,“ vysvetľuje Gnebner.

 

International Cosmic Day je iniciatíva DESY v spolupráci s International Particle Physics Outreach Group IPPOG a mnohými národnými stránkami a partnermi (https://ippog.org/global-cosmic-rays-portal).

 

Kontakt

Coordination International Cosmic Day
Carolin Gnebner

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY
icd@desy.de, +49 33762 7-7264
Platanenallee 6

15738 Zeuthen

Germany

https://icd.desy.de
http://globalcosmics.org
https://cosmic.desy.de/eng

http://cosmicatweb.desy.de

 

Na Slovensku

 

Patrik Čechvala

patrik.cechvala@fmph.uniba.sk

Comments are closed.