apr 27

Nová Supernova v Nemecku

Po niekoľkých rokoch budovania bude 27. apríla 2018 slávnostne otvorené ESO Supernova.

ESO Supernova planetárium a návštevné centrum je astronomické centrum nachádzajúce sa v centrále Európskeho južného obervatória (ESO) v meste Garching pri Mníchove. Planetárium ponúkne návštevníkom výstavy, prehliadky a vedecké šou, ktoré obsahujú pozorovania z teleskopov európskeho južného observatória.

Prevádzkovateľom planetária je nezisková organizácia financovaná z rozpočtu ESO. Vstup na všetky podujatia v tomto roku budú voľné. Od roku 2019 bude zavedené vstupné do planetária, ale vstupné na výstavu a vzdelávacie aktivity ostane voľné.
ESO Supernova je súčasťou vedeckého kempusu v Garchingu, ktoré je domovom aj Ludwig-Maximilians Univerzity v Mníchove a Technickej univerzity Mníchov. Okrem dvoch univerzít sa v kempuse nachádza ešte ďalších viac ako 80 vedeckých inštitúcií a medzinárodných vedeckých spoločností so 6000 zamestnancami. Viac ako 14 000 študentov sa tak okrem základneho výskumu venujú aj aplikovanému high-end vývoju.

Samotné planetárium bude mať 5 Velvet projektorov s rozlíšením 4250 pixelov, ktoré bude riadiť softwarový balík Digistar 6, Uniview, Powerdome, World Wide Telescope, Resolume a Space Engine. Program budú tvoriť ako externý producenti, tak aj vlastné originálne programy.Materiál, ktorý vytvoria interne ponúknu ostatným planetáriam zadarmo cez platformu Creative Commons 4.0 spolu s titulkami a niekoľkými jazykovými mutáciami.

Výstavna plocha bude využívaná na trvalé aj dočasné výstavy. Trvalú výstavu s názvom Živý vesmír vytvoril Heidelbergský inštitút teoretických štúdií a tvorí ju viac ako 20 interaktívnych exponátov vytvorených špeciálne pre ESO Supernova. Zahŕňa široké spektrum tém spracovaných prostredníctvom interaktívnych počítačových simulácií, virtuálnej reality a najnovšej počítačovej grafiky. Pomocou praktických exponátov, digitálnych interakcií, videa a zvukových inštalácií môžu návštevníci preskúmať všetky vedecké témy, ktoré tvoria modernú astrofyziku. Na každom jednotlivom stanovišti môžu návštevníci vybrať hĺbku, do akej sa chcú v téme ponoriť. Všetky informácie sú tiež vysvetlené na špeciálnej úrovni pre deti.
Výstava tiež uspokojuje učiteľov a pedagógov tým, že zahŕňa vzdelávacie koncepty zo školských učebných osnov, čo umožňuje učiteľom využívať časti výstavy na podporu a zlepšenie spôsobu, akým pokrývajú školské učebné osnovy.

 

Pozdĺžny rez stredomu Planetárium a návštevnícke centrum ESO Supernova zobrazuje hlavné stavebné časti budovy

ESO SUPERNOVA V ČÍSLACH
Rozloha areálu 4980 m2, plocha s výstavou 2192 m2, polomer kupoly 14 metrov, sklon 25°, v sále je 109 miest, očakávaných 50 000–100 000 návštevníkov ročne.

Comments are closed.