feb 3

Záleží nám na astronómii a jej popularizácii

Milí priatelia astronómie,

V minulom roku sme organizovali astronomické pozorovania oblohy pre verejnosť, pripravili sme semináre pre školákov a sériu popularizačných prednášok. Usporiadali sme praktikum pre pozorovateľov na hvezdárni v Partizánskom a zabezpečili sme účasť viacerých účastníkov na festivale filmov pre planetáriá v Brne.

Súčasne napredujeme s prípravou dokumentácie na výstavbu planetária v Bratislave a výhľadovo aj na modernizáciu existujúcich v ďalších mestách na Slovensku. Popularizácia astronómie je na Slovensku žiadaná školami aj širokou verejnosťou, no stále sme len v začiatkoch pre obmedzené prostriedky. Budeme veľmi vďační, ak na nás budete myslieť vo svojich daňových priznaniach a poukážete nám asignačný príspevok z dane známy ako „2 %“.

Postup poukázania dvoch percent z dane: 
https://www.dvepercenta.sk/navod.php

Formuláre na vyplnenie

Naše údaje pre poukázanie % z dane:
Obchodné meno/názov: Slovenské planetáriá
Právna forma: občianske združenie
IČO/SID: 423 57 004
Sídlo: Nám. Biely kríž 3, 831 02 Bratislava
Č.účtu: IBAN: SK86 8330 0000 0023 0053 4935

Vaše dane budú transparentne využité na popularizáciu astronómie a prírodných vied na Slovensku a na podporu planetárií.

Comments are closed.