nov 24

Stanovisko k plánom investora v River Parku 2

Architekt Jaroslav Grečmal v utorok 24. 11. v Primaciálnom paláci predstavil verejnosti ideový zámer vybudovať pre verejnosť objekty planetária a mediatéky v rámci projektu River Park 2 spoločnosti Henbury Development namiesto existujúcich objektov Parku kultúry a oddychu na dunajskom nábreží.

Sme radi, že sa v meste konečne hovorí o planetáriu. Združenie Slovenské planetáriá a Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity (SOSA) podporujú rozvoj a výstavbu planetárií a dlhodobo sa zasadzujú o vznik planetária v Bratislave. Pred komunálnymi voľbami v roku 2014 sme oslovili všetkých kandidátov na primátora Bratislavy v rámci mikrokampane „Hviezdny primátor.“ Chceli sme, aby sa v prípade zvolenia verejne zaviazali podporiť rozvoj astronómie a výstavbu planetária v Bratislave. Súčasný primátor Ivo Nesrovnal sa pod tento sľub podpísal a zoznámil sa s našim podrobným projektovým zámerom výstavby planetária.

Budeme všetkými silami podporovať budovanie planetária tak, aby slúžilo krajine, mestu a jeho obyvateľom. V tomto ponúkame mestu naše služby a asistenciu. Združenie Slovenské planetáriá a Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity ponúka magistrátu, prípadne investorom, svoje odborné kapacity pri plánovaní budúceho objektu planetária.

Vítame ochotu a aktivitu primátora, ktoré smerujú k vybudovaniu planetária, keďže Bratislava je jedným z posledných miest v Európe, ktoré nemá tento kultúrny a mestotvorný prvok a v Bratislave neexistuje ani žiadne iné verejné astronomické pracovisko. Moderné digitálne planetárium je zariadenie na premietanie umelej hviezdnej oblohy, ale rovnako môže slúžiť ako viacúčelová kultúrna sála na projekciu akýchkoľvek iných popularizačných audiovizuálnych programov. Napríklad krátky film s pamätihodnosťami Bratislavy a okolia.

Comments are closed.