apr 24

Nebeský glóbus v Múzeu mesta Bratislavy

Bratislavské mestské dni v Múzeu mesta Bratislavy spestrilo vystavenie nebeského glóbusu z depozitára múzea. Glóbus práve prešiel reštaurovaním v odborných ateliéroch a bude približne mesiac vystavený v samostatnej miestnosti Starej radnice.

nebeský glóbus v MMB

Juraj Kubica zo združenia Slovenské planetáriá rozprával návštevníkom počas soboty aj nedele o detailoch vystaveného glóbusu hviezdnej oblohy, ktoré sa dajú odvodiť aj pri chýbajúcich záznamoch o pôvode a histórii vystaveného predmetu.

Rozprávanie doplnil o históriu nebeských glóbusov a uviedol príklady slávnych diel od Willema Blaeua a Vincenza Coronelliho zo 17. storočia, ktoré sa dochovali vo svetových múzeách.

Prednášku doplnil aj históriou snáh o výstavbu planetária v Bratislave, keďže od 20. storočia sú planetáriá nástupníkom hviezdnych glóbusov a rovnako slúžia na zobrazenie umelej nebeskej klenby.

Comments are closed.