jan 31

Zájazd do Ostravy

Peter Volek author

Prvou akciou OZ Slovenské planetáriá v tomto roku bol zájazd do Hvezdárne a planetária v Ostrave v posledný januárový deň.
Zájazdu sa okrem členov a priateľov OZ zúčastnila aj takmer dvadsiatka poslucháčov Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Na cestovné náklady prispelo študentom OZ Slovenské planetáriá.
Dôvodom je dohoda medzi Fakultou a OZ, na základe ktorej, bude jednou z 2-3 tém na ročníkovú prácu poslucháčov druhého ročníka, práve architektonický návrh planetária. Táto dohoda bola možná vďaka Ing. arch. Milanovi Andrášovi, PhD. a Ing. arch. Pavlovi Nahálkovi, PhD., ktorí sami sú nadšencami astronómie. Do projektu planetária pre Bratislavu bol Ing. arch. Nahálka zainteresovaný už začiatkom 90-tych rokov, kedy bol projekt asi najbližšie k realizácii.
Peter Volek authorTrojpodlažná budova planetária má okrúhly tvar s dvoma krídlami vybiehajúcimi v pravom uhle, na konci ktorých sú kupoly určené na odborné pozorovania. Po prestavbe v roku 2014 sa mnohé skladové priestory premenili na priestory pre verejnosť. Preto dnes okrem tradičného planetária a hvezdárne v budove nájdete experimentárium s 30 interaktívnymi exponátmi určenými k hravému poznávaniu prírodných zákonov a dejov. Ďalej v budove svoje miesto našla aj Galéria Mira, kinosála a “výzkumák”, určený k praktickým vzdelávacím aktivitám a experimentom. Na priestranstve pred budovou pribudol amfiteáter.
Zájazd do Ostravy bol úspešný a reakcie študentov na ročníkovú prácu s témou planetária boli pozitívne. „Síce som bola a videla planetárium prvý krát v živote, ale určite ako téma ročníkovej práce to bude ľahšia úloha, ako napríklad taká nemocnica“ zdôverila sa nám poslucháčka Martina.
Tešíme sa, ako budú nakoniec návrhy študentov vyzerať. Tie najlepšie zverejníme aj na našej stránke a možno sa jedným z nich inšpiruje aj náš projekt planetária pre Bratislavu.

PW

31.1.2015

Peter Volek authorPeter Volek authorPeter Volek authorPeter Volek authorPeter Volek authorPeter Volek authorPeter Volek authorPeter Volek authorPeter Volek authorPeter Volek authorPeter Volek authorPeter Volek author

Comments are closed.