jún 14

Zájazd po slovenských hvezdárňach a planetáriách

Hurbanovo img256Naše občianske združenie Slovenské planetáriá zorganizovalo pre svojich členov a sympatizantov v dňoch 14.-15.6. prvý z troch plánovaných spoznávacích ciest po slovenských hvezdárňach a planetáriách. Cieľom týchto ciest je získať čo najširšiu podporu projektu digitalizácie slovenských planetárií, na ktorom naše združenie pracuje. Tento ambiciózny projekt má okrem iného vytvoriť platformu na tvorbu, zdieľanie a výmenu vlastného originálneho obsahu planetárií najmodernejšími technologickými postupmi pod dohľadom odborníkov z príslušných oblastí prírodných vied najmä astronómie a fyziky, ale nielen ich.

Hurbanovo img260Prvou zastávkou bola Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo, kde sme sa stretli s riaditeľom hvezdárne, pánom Mgr. Mariánom Vidovencom. Počas nášho rozhovoru sme sa zhodli na tom, že Slovensko výrazne zaostáva v popularizácii vedy za vyspelými krajinami. Z väčšej časti je to spôsobené hlavne nedostatočným financovaním z rozpočtov orgánov štátnej správy a samosprávy, ktoré sú zriaďovateľmi hvezdární alebo planetárií. Hurbanovo img257Samotné HaP nevedia naplno využiť svoj verejno prospešný potenciál pri podávaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ.

Partizanske img271Druhou zastávkou bola Hvezdáreň Partizánske, kde nás privítal jej riaditeľ, pán Vladimír Mešter. Na stretnutí padol od pána Meštera zaujímavý návrh, zorganizovať exkurziu po niekoľkých väčších planetáriách v EÚ a spoznať bližšie ich know-how, ktorým sa určite budeme tiež zaoberať. Partizanske img277Našou poslednou zastávkou na ceste po slovenských HaP bola Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika Hlohovec, kde sme si pozreli aj program pre verejnosť „Vesmírne otázniky“.Po programe sme sa porozprávali s pracovníčkou planetária aj o našich plánoch a možnostiach spolupráce.

Zajazd jun 2014 img302Pri všetkých troch stretnutiach nás potešilo ústretové jednanie a podpora, ktorú si veľmi vážime. Verím, že spojením síl všetkých ľudí, ktorým nie je popularizácia vedy a zvlášť astronómie ľahostajná, dokážeme zvrátiť neradostný stav, v akom sa u nás popularizácia vedy nachádza. Planetárium HlohovecVšetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a čas, ktorý sme spolu plnohodnotne strávili.

 

Peter Wachter, 16.jún 2014

Comments are closed.