máj 13

Prečo Pluto nie je planéta?

V lete v roku 2006 na valnom zhromažení Medzinárodnej astronomickej únie (IAU) astronómovia prijali novú definíciu planéty. Na to, aby mohol byť objekt klasifikovaný ako planéta, musí spĺňať tieto požiadavky:

  • je potrebné, aby bol na obežnej dráhe Slnka
  • je potrebné, aby mal dostatočnú gravitáciu, ktorá ho sformuje do guľovitého tvaru
  • je potrebné, aby dominoval na vlastnej obežnej dráhe

Rozhodnutie zmeniť definíciu planéty padlo na základe objavenia planétky Eris v roku 2005, ktorá obieha za hranicou Kuiperovho pásu. Ide o približne rovanko veľký objekt ako Pluto (2326 km), logicky by tak malo ísť o 10 planétu Slnečnej sústavy. O postavení Pluta ako planéty sa diskutovalo už od jeho objavenia v 1930, pretože je menší ako veľa mesiacov Slnečnej sústavy. Práve tretia podmienka však po 76 rokoch rozhodla, že ani nový objekt, ani Pluto, nebudú mať status planéty. Obe telesá totiž zdieľajú svoje dráhy s inými podobne veľkými objektami.

Nakoniec sa však Pluto dočkalo aspoň náplaste za svoje vylúčenie z rodiny planét. 11.júna 2008 IUA zaviedla novú kategóriu telies a nazvala ju podľa „vydedenca“ plutoidy, teda trpasličie planéty.

Zopár faktov o Plute:

  • stredný polomer Pluta je 1185 km a na rozdiel od väčšiny planét nie je jeho povrch skrivený, t.j. polomer k pólom je rovnaký ako k rovníku
  • jeho polomer tvorí 2/3 polomeru Mesiaca
  • keby ste sa vybrali na prechádzku po jeho rovníku, čakala by vás cesta dlhá 7200 km, t.j. ako z Bratislavy do Seoulu
  • má veľmi výstrednú a naklonenú dráhu, vzdialenosť sa pohybuje od 30 do 49 AU (4,4 a 7,4 miliárd km), dostáva sa tak v pravidelných intervaloch bližšie k Slnku ako Neptún
  • má 5 známych mesiacov, Charon objavený už v 1978, Nix a Hydra známe od roku 2005 a dva malé satelity Kerberos a Styx, identifikované iba pred 7 resp. 5 rokmi
  • atmosféra Pluta, zložená z dusíku, metánu a iných uhľovodíkov, siaha až do výšky 1600 km od jeho povrchu

(pw)

Zdroj: quora.com

 

 

 

 

Comments are closed.