dec 17

Slovensko do ESA

Hviezdy 2012

Slovenská republika sa stane členom ESA (European space agency). Rozhodnutie prišlo od nového ministra školstva Juraja Draxlera a v stredu 17.12.2014 s týmto návrhom súhlasila aj vláda SR. V prvej fáze sa tak stane so štatútom spolupracujúceho štátu. Tento sa po piatich rokoch zmení na plnohodnotné členstvo Slovenska v ESA. Šanca slovenských vedcov a technikov podieľať sa na prestížnych vesmírnych projektoch sa tak výrazne zväčší. Slovensko sa podieľalo na misiách ESA už aj doteraz ale cez iné druhy spolupráce, napríklad projekty spolufinancované Európskou úniou. Medzinými to boli napríklad projekt sondy Rosetta ku kométe 67P / Čurjumov-Gerasimenko alebo navigačný systém Galileo. Slovensko je tak konečne ako jeden z posledných európskych štátov členom ESA.
ESA je financovaná z príspevkov jednotlivých členských štátov. Ako polupracujúci člen budeme prispievať 1,45 milióna EUR ročne. Za päť rokov 2015-2019 sa vláda zaviazala vyčleniť spolu 7,25 milióna EUR. Plnohodnotné členstvo bude drahšie, ale výsledky projektov budú znamenať značné oživenie slovenského výskumu a pripejú tak lepšej situácii v slovenskej vede. Už teraz sú na Slovensku desiatky inštitúcií a firiem, ktoré majú záujem spolupracovať veľmi úzko na projektoch ESA a doteraz im v tom bránil nezáujem štátnych orgánov o tento druh spolupráce na európskej úrovni. Pritom záujem vedeckej aj laickej verejnosti o vstup do ESA bol už roky veľký. Medziným sa o propagáciu vstupu do ESA intenzívne snažilo združenie SOSA (Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity).

Comments are closed.